Urbanowski

-II- od im. Urban, notowanego w Polsce od XIIIw., pochodzenia łac.- Urbanus, od urbanus ‘miejski, mieszkaniec miasta’ + suf. -owski, NPRS, s.640.

Urbańczyk

-II- od im. Urban, notowanego w Polsce od XIIIw., pochodzenia łac.- Urbanus, od urbanus ‘miejski, mieszkaniec miasta’ + suf. -czyk, NPRS, s.640.

Uliańczyk

-II- od im. Julian lub Juliusz, z łac. Iulianus, Iulius. Oba imiona znane w Polsce od średniowiecza + suf. -czyk, NPRS, t.1, s.359.

Urban

-I- od im. Urban, notowanego w Polsce od XIIIw., pochodzenia łac.- Urbanus, od urbanus ‘miejski, mieszkaniec miasta’, NPRS, s.640.

Urbanik

-II- od im. Urban, notowanego w Polsce od XIIIw., pochodzenia łac.- Urbanus, od urbanus ‘miejski, mieszkaniec miasta’ + suf. -ik, NPRS, s.640.