Szczubełek-II- od podstawy szczub-, szczyb-, por. stp. szczubać ‘szczypać’, szczubiel ‘szczupak’ + suf. –ełek/ -ek, NPRS, s.529.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.