Urban-I- od im. Urban, notowanego w Polsce od XIIIw., pochodzenia łac.- Urbanus, od urbanus ‘miejski, mieszkaniec miasta’, NPRS, s.640.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.