Uliańczyk-II- od im. Julian lub Juliusz, z łac. Iulianus, Iulius. Oba imiona znane w Polsce od średniowiecza + suf. -czyk, NPRS, t.1, s.359.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.