Kuczprzak-II- od im. Kasper. Imię znane w Polsce od XIV w., notowane jakom Kasper, Kaspar, Gasper, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może, iż wywodzi się z języka perskiego + suf. -ak, NPR.’91, s.146-147.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.