Kołtunowata-II- od kołtun ‘włosy skręcone, kudły, kłaki’, też ‘rodzaj choroby’ + suf. -owata, NPRS, s.429.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.