Kryśka-II- od im. Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię notowane w Polsce od XI w., pochodzenia łac., od Christinus ‘należący do Chrystusa’ + suf. -ka, NPRS, s.473.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.