Krawczyk-II- od podstawy kraw-, por. krawać ‘obcinać’, krawiec + suf. -czyk ,NPRS, s.460.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.