Kozłowski-II- od n. m. Kozłów, Kozłowo (częste) + suf. -ski, NPRS, s.456.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.