Kordas-II- od stp. kord ‘krótki miecz’ + suf. –as lub od stp. korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’ + suf. -s,NPRS, s.439.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.