Kopcik-II- od kopeć ‘dym z sadzą’, w pochodnych też od kopcić ‘dymić’, kopiec ‘wzniesienie’ + suf. -ik, NPRS, s.436.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.