Jędrzejczuk-II- wł. od n. m. Jędrzejewo, Jędrzejów (kilka wsi) lub od im. Andrzej- imię przejęte z łac. Andreas, do łaciny z greckiego Andréas. W języku starogreckim była to forma skrócona od imion dwuczłonowych. W członie pierwszym był Redzeń andr— ‘mąż, mężczyzna’ + suf. -czuk. W Polsce imię bardzo popularne, notowane od XII w., w różnorodnych postaciach fonetycznych, NPR.’91, s.75.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.