Kołodziey-I – od kołodziej ‘rzemieślnik wyrabiający koła i wozy’ + suf. -y, wł. dziś Kołodziej, NPKR, s. 428.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.