Kleyna-II- od niem. n. os. Klein, ta od Klein ‘mały’, śrwniem. Kleine ‘gładki, błyszczący’+ suf. -a, NPRS, s.406.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.