Kierdak-II- od psł. ‘trzoda, stado’, kierda gw. ‘knur’, kierdel ‘stado owiec’ + suf. -k, NPRS, s.396.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.