Karda-I- od podstawy kard-, por. karda ‘rodzaj rośliny’, NPRS, s.378.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.