Kamiński-II- od n. m. typu Kamień, Kamienna, Kamieńsko (częste) + suf. -ski, NPRS, s.372.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.