Gołąbiowski-II- od n. m. Gołębiewo, Gołębiów (kilka wsi) + suf. –ski, NPRS, s.250.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.