Jaczczak-II- od im. na Jacz-, Jak- typu Jakub, Jaczemir, także od Hyacinthus + suf. -czak, NPRS, s.325.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.