Jaczcik-II- od im. na Jacz-, Jak- typu Jakub, Jaczemir, także od Hyacinthus + suf. –cik, NPRS , s.325.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.