Jachymczyk-II- od im. Joachim. Imię pochodzenia hebr., od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘ Bóg wzmocni, podniesie’ + suf. -czyk. W Polsce znane od XIVw. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Joachym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim, NPRS, s.353.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.