Grzymała--I- wł. od n. m. Grzymała (kiel., gm. Tuczępy), -II- od podstawy grzym- + suf. -ała, por. im. Pielgrzym, Grzymisław, także grzmieć, NPRS, s.282,

Bookmark the permalink.

Comments are closed.