Grzenioski-II- od grzany, grzać + suf. –oski, NPRS, s.275.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.