Dragańczyk-II- od dragon, dawniej dragan ‘kawalerzysta’ + suf. –(cz)yk, NPKR, s. 146.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.