Giełda-I- od giełda ‘miejsce handlu’, dawniej też ‘karczma, zabawa’, NPKR,s.232.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.