Gątariewicz-II- od gont ‘cienka deseczka do pokrywania dachu’ lub od gontarz, gonciarz ‘ten, co robi gonty lub pokrywa nimi dachy’ + suf. –ariewicz/ -ewicz, NPR.’91, s.124.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.