Gallo-II- od im. Gallus, znanego w Polsce od XII w. Imię miało w łac. dwie postacie Gallus i Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla pol. przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre n. os. na Gal-, Gał- mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać , służyć’, gała, gałka, z psł. *galiti + suf. -o, NPRS, s.213.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.