Dziedzic-II- od dziad ‘dziadek’ oraz od im. złożonych typu Dziadumił, Miłodziad, wł. dziedzic ‘osoba, która odziedziczyła majątek’ + suf. –ic ,NPRS, s.166.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.