Żebrka

-II- od żebro, gw. ziobro, stp. rzebro ‘łukowata kość klatki piersiowej’, w pochodnych też od żebrać + suf. –ka, NPRS, s.758.

Żysk

-II- od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód; korzyść, pożytek’ , Ø, NPRS, s.751.

Żyśk

-II- od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód; korzyść, pożytek’ , Ø, NPRS, s.751.

Żyznowski

-II- od n. m. Żyznów, dziś Żyźniewo (ostroł., gm. Troszyn), wł. dawniej również Żyznowo + suf. –ski, NPRS, s.768.