Żebrowski-II- od n. m. Żebry, dawniej Rzebry (częste, Maz) + suf. –owski, NPRS, s.759.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.