Żebrka-II- od żebro, gw. ziobro, stp. rzebro ‘łukowata kość klatki piersiowej’, w pochodnych też od żebrać + suf. –ka, NPRS, s.758.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.