Żyznowski-II- od n. m. Żyznów, dziś Żyźniewo (ostroł., gm. Troszyn), wł. dawniej również Żyznowo + suf. –ski, NPRS, s.768.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.