Marianiak-II- od im. Marian. Imię pochodzenia łac. Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVIw., wcześniej było Marzyjan (XIV w.) + suf. –ak, NPRS, s.70.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.