Cerkla-

-II- od stp., gw. cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’ + suf. -la, NPRS, s.106.

Chyb

-II- od chyba ‘błąd’ , chybiać ‘błądzić’ lub od chybać ‘ kołysać’ ø, NPR’91, s.99, NPRS, s.90.

Ciborowski

-II- od n.m. Czciborze, dziś Ściborze ( bydg. Gm. Rojewo), Cibory )Łomż., gm. Zawady) + suf. –owski NPRS, s.93.

Czuprysiak

-II- od im. Cyprian, stp. Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII w., pochodzi od łac. Cyprianus, grec. Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, grec. Kúpros + suf. -ysiak, NPRS, s.105.