Czarniakowna-II- wł. córka Czarniaka, od czarny + suf. –akowna lub od gw. czarniak ‘człowiek śniady’ + suf. –owna, NPRS, s. 109.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.