Czarniak-II- od czarny + suf. –ak, lub –I- od gw. czarniak ‘człowiek śniady’, NPRS, s. 109.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.