Borawski--II- od im. złożonych typu Borzysław, Borzymir lub pod ap. bór + suf. -awski, NPKR, s.47.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.