Borawczak-II- od im. złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od ap. bór + suf. -awczak, NPRS, s.47.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.