Boiarzyna-II- od bojar, bojarz + suf. -yna, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy’ + suf. -a, NPRS, s.46.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.