Boiaczyk-II- od stp. bojeć się ‘bać się’ + suf. -yk; bój, ‘walka’ + suf. -aczyk, NPRS, s.45.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.