Bogusz-II- od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław + suf. –usz, NPR’91, s. 86.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.