Białobrzeski-II- od n.m. Białobrzegi (liczne) + suf. -ski, NPRS, s. 32.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.