Bałazy-II- od węg. im. Balázs (= Błażej) + suf. –(y), NPRS s.17.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.