Baczyk-II- od baczyć, ‘patrzeć, obserwować’, w pochodnych też od bakać ‘ łajać, krzyczeć’ ć

Bookmark the permalink.

Comments are closed.