Baczowna– II- wł. córka Bacza, od baczyć, ‘patrzeć, obserwować’, w pochodnych też od bakać ‘ łajać, krzyczeć’ + suf. –owna, , NPRS, s.13.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.