Zarembski-II- od stp. zaręba, zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, zarąbać ‘wyrąbać; zabić bronią sieczną’, por. też n. herbu Zaręba, + suf. –ski, NPRS, s.726.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.