Zaręba-I- od stp. zaręba, zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, -II- zarąbać ‘wyrąbać; zabić bronią sieczną’ + suf. –(a), por. też –I- n. herbu Zaręba, NPRS, s.726.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.