Zagroba-II- od zagrabić ‘wyrównać grabiami; zagarnąć’ + suf. –a, NPRS, s.718.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.