Szymański-II- od n. m. Szymany (kilka wsi) lub od n. os. Szyman + suf. –ski, NPRS, s.567.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.