Szydlowski-II- od n. m. Szydłów, Szydłowo (kilka wsi) + suf. –ski, NPRS, s.566.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.